Historiaa

Perustajajäsenistä 40-vuotisjuhlaan osallistuivat Helvi Puronpää, Vieno Wahlgren, o.s. Malkki, Iivari Laakkonen ja Marja-Lea Sormunen

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 11.10.1967 Hotelli Kestikeisarissa. Perustamiskokouksessa olivat läsnä Kunnallisvirkamiesjärjestön sihteeri Varila sekä 19 perustajajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Iivari Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Liimatta. Muut hallituksen jäsenet: Marja-Lea Alhainen (nyk. Sormunen), Irja Avila, Lauri Girsen, Aune Kirjavainen (joka valittiin myös yhdistyksen sihteeriksi) ja Olavi Soikkeli.

Perustamiskokouksessa yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 4 promillea maksettavasta peruspalkasta. Vuoden 1971 jäsenmaksuksi päätettiin 6 promillea peruspalkasta. Vuoden 1978 jäsenmaksuksi päätettiin 6,7 promillea palkasta.

 

 

Vuodesta 1997 alkaen jäsenmaksu on ollut 1,28 % varsinaisesta palkasta. Vuonna 2004 yhdistyksemme siirtyi jäsenmaksujen osalta liittoperintään.

Perustamiskokouksessa yhdistyksen nimeksi päätettiin Suonenjoen kunnallisvirkamies­yhdistys ry. Nimen muutos KVL Suonenjoki ry hyväksyttiin kevätkokouksessa 9.4.2002 ja muutos tuli voimaan 28.11.2002.
Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry muutti liittokokouksessaan 3.11. - 5.11.2004 sääntömuutoksella liiton uudeksi nimeksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry. Nimenmuutos astui voimaan heti. Yhdistyksestämme tuli 15.2.2005 alkaen JYTY Suonenjoki ry.

SYYSKOKOUKSESSA 1970 käsiteltiin uuden kauppalantalon kahvilanpidon ottamista yhdistyksen hoidettavaksi. Ottaen huomioon silloisen henkilökunnan lukumäärän ja sen, ettei ollut tiedossa, kuinka paljon kahvilan käyttäjiä olisi ulkopuolelta lautakuntien taholta, asia päätettiin lykätä tuonnemmaksi.

Vuoden 1971 aikana saatiin aikaan luottamusmiesjärjestelmä. Suonenjoen Kunnallisvirkamiesyhdistyksen alaisten viranhaltijoiden luottamusmieheksi valittiin eläinlääkäri Taisto Soininen ja hänen varamiehekseen sosiaalitarkkailija Sinikka Haaksia­la. Terveydenhoitohenkilöstön luottamusmieheksi valittiin apulaisjohtaja Lahja Jääskeläinen. Paikkakunnalla toimivien TVK:n alaisten viranhaltijajärjestöjen pääluottamusmieheksi valittiin opettaja Vesa Vepsäläinen ja hänen varamiehekseen eläinlääkäri Taisto Soininen.

SYYSKOKOUKSESSA 1979 päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin liukuvan työajan toteuttamiseksi kaupungin virastoissa. Asiaa käsiteltiin hallituksen kokouksissa vuonna 1981.

Vuonna 1987 tehtiin aloite liukuvan työajan käyttöön ottamisesta. Samoin vuonna 1995 liukuvan työajan saamiseksi tehtiin esitys Yhteistoimintaryhmälle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Liukuva työaika otettiin Suonenjoen kaupungilla käyttöön 5.6.1995 (kaupungintalo, kirjaston yläkerran toimistot, koulutoimisto, kansalaisopiston kanslia). Alkuun liukuvan työajan seuranta tapahtui manuaalisesti. Loppuvuodesta 1995 siirryttiin kaupungintalon henkilöstön osalta koneelliseen seurantaan.

Vuoden 1984 alusta yhdistyksemme liittyi TVK:n Pohjois-Savon Aluejärjestö ry:n jäseneksi.


Toukokuussa 1984 yhdistyksemme toimi piirin kevätkokouksen järjestäjänä. Suonenjoen kaupunki toi kokoukseen tervehdyksensä (Arvi Karkkonen) ja tarjosi kokousväelle kahvit.


Samana vuonna yhdistyksemme teki seuraavat esitykset henkilökuntaneuvostolle:
- ettei kannustuslisää otettaisi käyttöön kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden keskuudessa
- että kaupunki järjestäisi koko henkilöstölleen koulutustilaisuuksia mm. työn henkisestä kuormittavuustekijöistä, työpaikan ihmissuhteista tai muista vastaavista aiheista
- että kaupunkiin perustettaisiin henkilöstösihteerin päätoiminen virka.

Suonenjoen kaupunki perusti henkilöstöpäällikön viran 19 vuotta myöhemmin, vuonna 2003.

1990-luvulla lomarahoja vaihdettiin vapaaksi.
 

 

Vuonna 2002 yhdistys otti jäsenilleen Liittosampo-vakuutussopimuksen mukaisen vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksen If Vahinkovakuutusyhtiöstä.